^Ugrás felülre

Közgyűlés 2018. március 27.

A Gyevi Art Kulturális Egyesület Elknöksége Közgyűlést hív össze 2018. március 27-én 17 órára a Faluházba.

Napirendi pontok:

 1. A 2018 évi költségvetés megtárgyalása, elfogadása.

 2. A csoportok 2017 évi beszámolója

 3. Egyebek
A közgyűlés akkor határozatképes ha a tagok 50 %-a +1 fő jelen van.
Határozat képtelenség esetén, a közgyűlést változatlan napirendi pontokkal, 03. hó 27-én 18 órára összehívom. Ekkor a közgyűlés, létszámtól függetlenül határozat képes.
Horváth József
elnök