^Ugrás felülre

FRISS! FELHÍVÁS!
A Gyevi Art Kulturális Egyesület Algyői Tollforgatók Köre 
irodalmi pályázatot hirdet

Letölthető dokumentumok: Pályázati felhívás - files/Palyazati_felhivas.pdf  
                                               Pályázati űrlap - files/urlap.pdf

A pályázat fővédnöke: Molnár Áron, Algyő Nagyközség polgármestere
A pályázat témája: jeleket hagyni magunk után az utókornak a magyar irodalomban
A pályázat weboldala és email címe: www.gyeviart.hu
                                                            Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Pályázók köre :  pályázatunkra amatőr és kezdő szerzők tollából várunk irodalmi műveket a fent megfogalmazott és kibontott témában. Pályázhatnak hazai és határon túl élő alkotók is.

                             Alsó életkori határ: betöltött 18. életév

                            Pályázatunkon a Gyevi Art Kulturális Egyesület tagjai nem vehetnek részt!

Pályázat célja:    Hagyományteremtő pályázatunk célja, hogy ráirányítsuk a figyelmet az irodalomra és a magyar nyelven írt alkotásokra, miközben egy- egy benyújtott pályamű alkotója jelet hagy maga után az utókornak.Célunk az irodalmi nyelv ápolása és ösztönzés új irodalmi művek alkotására.

Páklyázat beküldési határideje:  2018. szeptember 10.

Formai követelmények: Pályázni versekkel és novellákkal lehet. A pályázatot kizárólag word dokumentumban kérjük beküldeni e-mailben vagy postán, csatolva a kitöltött és aláírt Pályázati Űrlapot is.

                            Email:  Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

                            Tárgy rovatba kérjük beírni: „Jelek 2018 Irodalmi pályázat”

                            Postán: 6750 Algyő Kastélykert u. 63

                                         nyomtatott formában.

Egy pályázó: vers kategóriában maximum 2 alkotással

                       novella kategóriában 1  alkotással pályázhat.

A pályázat nem jeligés.

Egy mű maximális hossza: vers esetében maximum 24 sor lehet

                                              novella esetében maximum 3 gépelt oldal

Formázási előírások: - A/4-es lap – mindegyik margó 2,5 cm – betűtípus: Times New Roman 12 – sorköz szimpla.

                                       A műben szereplő idegen szó vagy kifejezés esetén a kiejtést és a szó jelentését kérjük feltüntetni a mű alatt zárójelben.

Formai és tartalmi követelmények: Formai kötöttség nincs, de olyan pályamunkákat nem tudunk elfogadni,melyeket a NMHH vagy a magyar jogszabályok jogsértőnek ítélhetnek, nyelvezetük tartalmuk miatt. (Értsd:obszcén szavak illetve kifejezések, becsületsértés, rasszizmus, politikai nézetek stb.)

Nevezési díj:  1000.-Ft/pályázó/kategória

                        A nevezési díj átutalással teljesíthető a pályázat beadási határidejéig a Gyev Art Kulturális Egyesület 57600125-11067517 számú számlájára.

                        A közlemény rovatban kérjük feltüntetni a pályázó nevét és azt, hogy „Jelek 2018”

                        Nevezési díjat a pályázat kiírója nem fizet vissza.               

Figyelem: A kiíró a változtatás jogát fenntartja – a meghirdetettektől eltérően is dönthet.

                  Indokolt esetben a pályázatot felfüggesztheti, a pályázati határidőket és a kiírt feltételeket módosíthatja.

                  A pályázattal kapcsolatos esetleges közlemény a: http://www.gyeviart.hu/index.php/tollforgatók oldalon érhető el.

                  A pályázó a pályázaton történő részvételével kifejezetten kijelenti, hogy a felhívásban foglaltakat elfogadja és ennek szellemében nyújtja be pályázatát.

                  Hozzájárul, hogy alkotását/alkotásait a kiíró korlátozás nélkül – a szerzői jogokat tiszteletben tartva, honorárium és szerzői jogdíj (royalty) fizetése nélkül 

                  felhasználhassa nyomtatott vagy elektronikus kiadványaiban, kulturális rendezvényein, honlapján.

Pályaművek zsűrizése: szakmai zsűri: a kiíró által felkért személyek.

Várjuk a kedves olvasók szavazatát is 2018. szeptember 30.-ig, mely 2018. szeptember 11-től érhető el a https://www.facebook.com/partollalk/ oldalon.

                            A legtöbb szavazatot elért pályázó közönségdíjban részesül.                           

                            A pályázati végeredmény ellen fellebbezésnek helye nincs, jogi út kizárva!

A pályázati anyag publikálása: Minden pályázónk válogatott alkotása folyamatosan megjelenik a weboldalon.

Eredményhirdetés: 2018. október 13-án Algyőn megrendezésre kerülő irodalmi esten.

Díjazás kategóriánként:

  1. helyezett                     Elismerő oklevél + 20.000 Ft értékű utalvány
  2. helyezett                     Elismerő oklevél + 15.000 Ft értékű utalvány
  3. helyezett                     Elismerő oklevél + 10.000 Ft értékű utalvány

Közönségdíj                   Elismerő oklevél + 5.000 Ft értékű utalvány

 

A kiíró ettől eltérő díjakat is megállapíthat pluszban és további különdíjakat is adományozhat.

A díjazottakat e-mailben, ill. telefonon értesítjük.

Pályázat érvényessége: A benyújtott pályázat érvénytelen, amennyiben:

                                      - nem érkezik be a megadott határidő lejártáig egy db nyomtatott vagy

                                        elektronikus példány a pályamunkából;

                                      - nem érkezik be a határidő lejártáig egy db hiánytalanul kitöltött

                                        nyomtatott vagy elektronikus példány a pályázati űrlapból;

                                     - nem érkezik be a határidő lejártáig a pályázati díj;

                                      - nem magyar nyelvű a pályamunka;

                                      - jogsértő tartalmú a pályamunka;

                                      - egy vagy több ponton nem felel meg a pályázati kiírás egyéb

                                        követelményeinek.

Szponzorációt, tárgyjutalom-felajánlást szeretettel és szívesen fogadunk!   

 


Gyevi Art Kulturális Egyesület Tollforgatók Köre
 
Az Egyesület szakmai csoportja a 2005. január 13-án 10 fővel alakult meg, s azóta havonkénti foglalkozásaikat többnyire az algyői könyvtárban tartják.
Céljuk volt: összefogni azokat az algyői amatőr írókat, költőket, akiknek még nem jelent meg  kötete, s lehetőséget adni nekik a bemutatkozásra. Ezt önálló estek szervezésével, s az Algyői Hírmondó (havonta megjelenő helyi közélet lap) hasábjain szándékoznak megvalósítani.
Működésük során nagyon sokrétű tevékenységet végeznek. 
Felolvasó esteket, irodalmi délutánokat, könybemutatókat, irodalmi kirándulásokat.
Több pályázatot ik kiírtak már. Nagy sikerű volt a „Lapozgatás az emlékek között” című irodalmi pályázatuk, melynek elsősorban helyi jelentősége volt, hiszen az emlékek, amit leírtak a pályázók Algyőhöz kötődtek, valamint a több éven keresztül meghirdetett "Algyő, az én falum" pályázat, melyre írásokkal és alkotásokkal egyaránt lehetett pályázni.
Néhányan a tagok közül nemcsak írnak, hanem „kézműveskednek” is (fát faragnak, ikont, képet festenek), s e tevékenységek bemutatásához is partner volt a könyvtár. Több kiállítást rendeztek, szerveztek, melynek a könyvtár adott helyet.
Igen jelentősnek mondható, hogy sikerült felvenniük a kapcsolatot a hódmezővásárhelyi Kárász József Alapítvány Irodalmi Körével, s mára ez kölcsönös együttlétekké, rendezvényekké, sőt barátsággá alakult. Vásárhelyre látogatásukkor elsősorban a vásárhelyi „tollforgatók” mutatkoztak be, de amikor Algyőre jöttek, az itteniek voltak a főszereplők. A következő alkalommal már szakmai beszélgetésre és tapasztalatcserére is sor került.
Időnként más települések író-olvasó találkozóit, irodalmi estjeit is meglátogatják. Így volt alkalmuk találkozni Szabó Magdával, ami nagy élményt jelentett mindannyiuknak.
A szakmai beszélgetéseket, új írások bemutatását természetesen kiegészítik más baráti együttlétek is, pl.kirándulások, színházlátogatások, kiállítások vagy netán kávéházi együttlétek.
A Falvak Kulturájáért Alapítvány az I. Európa Nap-ja rendezvényt Algyőn tartotta, melyben helyi szervezését a kör vállalta fel.
Több alkalommal részt vettek a Kortárs Irodalmi Fesztiválon - Óföldeákon, Hódmezővásárhelyen és Mártélyon.
2015-től a Krúdy Gyula Irodalmi Körrel is van kapcsolata a csoportnak. Óbudán, akiknek a Kéhli Vendéglőben van a műhelyszobájuk. Ez a vendéglő Krúdy Gyulának is kedvenc tartózkodási helye volt. 
Új kapcsolat a Kör életében a Faludy György Irodalmi Műhely.
 
A csoport szakmai vezetője: Ménesi Lajosné
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.